S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R R E D...1901. 08. 12 - 1911. 10. 14

Stämpeltyper - Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Den 12 augusti 1901 öppnar poststationen i Bjerred,

drygt två veckor efter det att järnvägen Lund-Bjerred öppnades för allmän trafik.

Peter Händel Werner blev stationes första föreståndare och han avlöstes den 1 april 1933 av Per Olsson Högman

som tidigare under åtta år hade varit poststationsföreståndare i Revingeby.

Redan år 1876 fick Bjerreds innevånarna sin post enligt dessa tidtabellerna.

En gångpostlinje mellan Åkarp - Löddeköpinge

7 dagar i veckan och 1,4 mil

Se även på BJÄRRED