S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R E S H Ö G...1894. 06. 15 - 1911. 12. 23

Poststämplar   -  Brev   -  Reketikett   -  Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

 

(Obs stavas här med E i Bjereshög )

Bjereshögsborna betjänades från 1879 av lantbrevbäring två gånger i veckan av brevbäraren,

 på den 25 km långa linjen mellan Hindby och Klågerup

Läraren L.Rosenberg utsågs den 17 december 1894 till att handha posten i Bjereshög

och han blev den förmedlande länken mellan lantbrevbäraren och byborna.
Den 15 juni 1894 öppnades den förenade post- och järnvägsstationen och Bjereshög fick sitt första postkontor.

Till föreståndare utsågs Olof Lindsjö.


Se även på BJÄRSHÖG