S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ä R S J Ö L A G Å R D...1912. 04. 05 - 1975. 09. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Obs här stavas Bjärsjölagård med Ä från och med 05.04.1912

Postmästare under perioden med stavningen Ä.

Var Per Gösta Sjögren ( 1912 - 1932 )

Carl Johan Brandberg ( 1931 - 1942 )

C. H. Ljungberg ( 1943 - 1946 )

Samt några till.

Se även på Bjersjölagård för mer info.

På denna webbsidan kan du se ännu mer info om Bjärsjölagård.

http://www.leinys.se/