S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ä R S H Ö G...1912. 03. 28 - 1948. 09. 30

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort    -  Till första sidan

 

Följande förståndare har tjänstgjort på posten när den hade stavningen som ovan.

Gustav Herman Andersson frånträdde i april 1946.

Den som fick ansvaret de sista två åren var Järnvägsmannen Sven Stadler.

Den 1 oktober 1948 drogs posten in.

Ersattes av lantbrevbäring.

Se även på  BJERESHÖG

Tillbaka till Skånes Postanstalter