B J Ä R R E D    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 58b. typ.1

______________________

Normalstämpel 61c. B

Några olika stämpeltyper Bjärred använt av totalt 31 olika stämplar.

Åter till första sidan.