S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ä R R E D   1912. 05. 14 - 2002. 09. 23

Poststämplar - Brev - Till första sidan

 

(Obs här stavas Bjärred med Ä )

Post och järnväg skildes åt den 1 juni 1921 Per Olsson Högman fortsatte som föreståndare

till januari 1922. Och därefter övertog Carl August Persson befattningen som poststationsföreståndare.

Poststationen upphöjdes till postexpedition med 1966 års ingång.

Se även på BJERRED

Webbsidan uppdaterad 2020-07-26

Tillbaka till Skånes Postanstalter