S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L I N G E...1875. 01. 01 - 2002. 02. 28

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Den 1.1.1875 öppnade en lantpoststation i Billinge som var belägen utmed järnvägslinjen Röstånga - Eslöv.

Billinge utväxlade sin post med orterna nedan.

Den första föreståndaren var A. Waldemarsson med en lön på 180:- kr. i årsarvode.

Änkefru Agnes Björkman övertog poststationen i Billinge i augusti 1893 och hade ett årsarvode på 220:- kr.

Under hennes tid som föreståndare avgjordes ett ärende om ifrågasatt ändring av poststationens namn.

Skolläraren K. Holmqvist hade i juni 1896 beställt jultidningar från Stockholm. Dessa hade blivit försenade genom

att det hade sänts till Billinge järnvägsstation på linjen Karlskoga - Otterbäcken.

En tidtabel över en gångpostlinje mellan Höör - Åby där man även besökte Billinge Postkontor.


Tidtabel på en lantbrevbärings linje från 1908.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-11