S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E S H O L M S.. G R U F V A ...1912. 07. 02 - 1937. 10. 07

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett     Till första sidan

 

Här har man åter igen ändrat stavningen till BILLESHOLMS GRUFVA ( 1912 - 1937 )

Se även på följande stavningar och tidsperioder.

BILLESHOLMS GRUFVA 1876 - 1900

BILLESH. GRUFVA 1900 - 1912

BILLESHOLMS GRUVA 1937 - 1943

Webbsidan uppdaterad 2017-11-10

Tillbaka till Skånes Postanstalter