B I L L E S H O L M S   G R U V A   V Y K O R T

Vykort från Billesholms Gruva ca. 1920 talet.

Åter till första sidan.