B I L L E S H O L M S   G R U V A   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 62c. A

_______________________

Normalstämpel 62b.

Åter till första sidan.