S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E S H O L M S   G R U V A   1932. 03. 26 - 1943. 03. 31

Poststämplar   -  Brev   Till första sidan

 

Billesholms Grufva stavades med f från 1876 - 1938.

Från 1938 - 1943 var stavningen Billesholms Gruva,alltså utan f.

Från 1 april 1943 togs även ordet Gruva bort och namnet blev enbart Billesholm.

Järnvägsstationen Billesholms Grufva där posten höll till.

Se även på dessa Poststationerna med olika stavningar.

BILLESHOLMS GRUFVA 1876 - 1900

BILLESH. GRUFVA 1900 - 1912

Tillbaka till Skånes Postanstalter