S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E S H O L M... Period 1 - 1875. 06. 01 - 1877. 03. 31 Period 2 - 1943. 04. 01 - 2002. 03. 19

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststation som öppnades med namnet Billesholm den 1 juni 1875 vid ändpunkten

av bibanan Bjuv-Billesholm drogs in i samband med att postbefodran upphörde på bandelen Bjuv-Billesholm

med mars månads utgång 1877.

Billesholm hade postutväxling med PKXP 31 och 32.

Det har också utgått en Kärrpostlinje från Billesholm enligt tidtabellen från 1875 nedan.

Kunder som nu anlitade poststationen med namnet Billesholm fick nu anlita poststationen Billesholms Gruva.

Postorten Billesholms Grufva/Gruva var i bruk mellan 1876.12.01 - 1943.03.31

Från den 01.04.1943 återkommer postnamnet Billesholm igen.

Webbsidan uppdaterad 2017-04-03