S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E S H. .. G R U F V A...1900. 08. 30 - 1912. 11. 16

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort  -  Till första sidan

 

Här har man ändrat stavningen till BILLESH. GRUFVA

Denna stavning finns mellan 1900 - 1912.

Se även på följande följande sidor hur stavningen varit.

BILLESHOLMS GRUFVA 1876-1900.

BILLESHOLMS GRUFVA 1912 - 1937.

BILLESHOLMS GRUVA 1937 - 1943

Här var Poststationen inhyrd i detta huset 1900-1937

Webbsidan uppdaterad 2015-02-11

Tillbaka till Skånes Postanstalter