S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E B E R G A   1865. 08. 01 - 2002. 03. 20

Poststämplar  -  Brev   -  Till förstasidan.

Den förste poststations föreståndaren var Per Bondesson.

Det föll sig naturligt att en järnvägspoststation skulle öppnas i Billeberga,

eftersom detta blev knutpunkten för den del av banan som gick ut från Landskrona.

Utdrag ur Postens cirkulär 1865.

Billeberga hade postutväxling med Pkxp 11 och Landskrona 1869.

En gångpostlinje fanns det redan 1875 mellan Billeberga och Vestra Karaby.

Tidtabell från 1878.

 

Billeberga järnvägsstation där poststationen höll till.

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-23

Tillbaka till Skånes Postanstalter