S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E D I N G E...1895. 05. 01 - 1946. 05. 31

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Den 1 maj öpnnade posten i Bedinge och förste föreståndaren blev Axel Bylander.

Hans årslön var 180 kronor.

Den 1 juni 1918 skildes post och järnvägen i Bedinge

och i en särskild lokal ca 90 meter från järnvägsstationen fick Anna Freij ta ansvaret för posten.

Hon fick byta ut datumstämpel och sigill då postnamnet stavades med två D från 1 juni 1946

Se även BEDDINGE.

Webbsidan uppdaterad 2017-04-03