S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E D D I N G E S T R A N D...1947. 06. 16 - 2002. 02. 22

Poststämplar   -  Brev   -  Reketikett    -  Till första sidan

 

Beddingestrand öppnades den 16 juni 1947 en poststation.

Föreståndare var Majken Barbro Elisabet Hansson.

Efter nerläggningen 2002 blev det Post i Butik

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23

Tillbaka till Skånes Postanstalter