S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E D D I N G E S T R A N D   1947. 06. 16 - 2002. 02. 22

Till första sidan

 

Beddingestrand öppnades den 16 juni 1947 en poststation.

Föreståndare var Majken Barbro Elisabet Hansson.

Efter nerläggningen 2002 blev det Post i Butik.

_____________________________________

B E D D I N G E S T R A N D   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 61b.

Normalstämpel 61c. A

________________________

B E D D I N G E S T R A N D   B R E V

Postförskotts Avi med Nst. 59b.

_______________________________

B E D D I N G E S T R A N D    R E K E T I K E T T

Typ. 9.13

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-23

Tillbaka till Skånes Postanstalter