B E D D I N G E   P O S T S T Ä M P E L

I Beddinge har man bara använt en stämpeltyp Nst.59b under hela perioden.

Åter till första sidan.