B E D D I N G E   P O S T S T Ä M P E L

 

 

Poststämpel som använts på Poststationen i Beddinge

_________________________________

B E D D I N G E     B R E V

Rekbrev med normalstämpel 59b.

_________________________________

B E D D I N G E   V Y K O R T

Vykort från ca. 1920 talet

________________________________

B E D D I N G E   R E K E T I K E T T

Typ. 5.1

Typindelning enligt handboken Svenska reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.