S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R S E B Ä C K S H A M N   1907. 08. 04 - 1954. 06. 09

PoststämplarBrev   -   Till första sidan

 

Vid den förenade post och järnvägsstationen i Barsebäckshamn var

järnvägsmannen Thure Adrian Nelander ansvarig för posthanteringen från starten 1907.

Vid nerläggningen i juni 1954 ersattes poststationen av ett postombud från Barsebäck POB. 1

Barsebäckshamns järnvägsstation där postkontoret var beläget.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-22

Tillbaka till Skånes Postanstalter