B A R S E B Ä C K S B Y...V Y K O R T

Poststämplat 1931


Poststämplat 1946

Åter till första sidan.