B A R S E B Ä C K S B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33

Normalstämpel 58p.

Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.