S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R S E B Ä C K S B Y   1907. 08. 04 - 1940. 03. 31

Poststämplar   -  Brev   -   Till första sidan

 

Posten var nog inhyrd i denna järnvägshållplatsen mellan 1907 - 1940.

Järnvägshållplatsen i Barsebäcksby.

En lantbreväringslinje utgick från Barsebäcksby - Hofterup - Lundåkraby - Barsebäcksby

från 1907 med fyra turer per vecka.

Tillbaka till Skånes Postanstalter