B A R S E B Ä C K    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16 från första perioden ( 1875 - 1879 )


Normalstämpel 16 från andra perioden ( 1881 - 1907 )


Normalstämpel 14


Noralstämpel 59b.


Postombudsstämpel POB 1

Åter till första sidan.