B A R S E B Ä C K    M I N N E S P O S T S T Ä M P E L.

Poststämplar utgivna till olika evenemang-utstställningar-frimärketsdag m.m.

Postens Vekstäder har tillverkat dom flesta stämplarna.

År 1866 tillkom den första minnespoststämpeln i Stockholm.

Dom tidiga stämplarna var i metal, på senare år är dom tillverkade i gummi.


" ZODIAKEN "

Webbsidan uppdaterad: 2017-04-02

Åter till första sidan.