S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R S E B Ä C K

Period 1 -. 1875. 01. 01 - 1879. 01. 31  /  Period 2 - 1881. 01. 01 - 1907. 08. 03   /  Period 3 - 1940. 04. 01 - 1974. 05. 31

Poststämplar - Brev - Till första sidan

 

Barsebäck fick sitt första postkontor 1875 och till föreståndare utsågs A.Th.Fromell med en årslön på 180 kronor.

Barsebäck har haft egen poststation under tre olika perioder.

Under perioden februari 1879 - december 1880 fick Barsebäcksborna sin post via lantbrevbäraren på linjen Lund-Löddeköpinge-Barsebäck.

År 1881 fick Barsebäck åter en poststation och den var igång fram till 1907.

Mellan 1907.08.04 - 1940.03.31 benämndes poststationen BARSEBÄCKSBY.

Från 1940.04.01 - 1974.05.31 återgick man till BARSEBÄCK.

"Under åren 1881-1888 så trafikerades Barsebäck av en sjöpostlinje under ledning av rederiet Ångfartygs AB Skånska Kusten som

befordrade en brevlåda mellan Skanör-Malmö-Barsebäck-Landskrona-Helsingborg-Viken-Mölle.

Verksamheten gick dåligt och bolaget kallades skämtsamt av allmänheten för Ångfartygs AB Skånska Förlusten

______________________________________________________

Utställnings monterat blad om en Gångpostlinjer Lund - Barsebäck

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23

Tillbaka till Skånes Postanstalter