B A R A    P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel 14


Normalstämpel 59b


Normalstämpel 58k.

Finns med stora eller små siffror

________________________________

Poststämplar som använst på Poststationen i Bara (Period 1 )

Poststämplar som använst på Poststationen i Bara (Period 2 )

______________________________________________

B A R A    R E K E T I K E T T E R

Typ. 1.1
Typ. 3.2

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.