S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R A...1894. 06. 15 - 2009. 01. 10

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Till första sidan

 

Postkontoret öppnade den 15 juni 1894 i samband med att järnvägen öppnades.

Innevånarna i trakten hade förut fått sin post av lantbrevbäraren på linjen

Hindby - Klågerup samma linje som passerade Bjärshög.

Innan dess använde man sig av en lösväska som sockenborna turades om att lämna och hämta i Malmö.

Förste föreståndaren i Bara var Per Andersson ( 1894-1934)

Se även på BARA 1

Redan 1876 fick Bara innevånarna sin post via denna gångpostlinjen.


År 1879 tillkom en lantbrevbäringslinje enligt tidtabellen nedan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Webbsidan uppdaterad 2015-01-08