S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R A ..2 ...1974. 01. 02 - 1989. 09. 30

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till Första sidan

 

Posten i Klågerup döptes om till BARA 2 den 2 januari1974

men den 2.10.1989 återkom postnamnet Klågerup igen.

Nu heter orten enbart Bara med post i butik.