S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R A.. 1 ...1974. 01. 02 - 1989. 09. 30

Poststämplar - Brev - Reketikett  - Till första sidan

 

Vid 1974 års ingång ändrades Bara till Bara 1.

Postmästare var Britt-Marie Sondelius.

Se även på   BARA

Tillbaka till Skånes Postanstalter