S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R A  1   1974. 01. 02 - 1989. 09. 30

 

Vid 1974 års ingång ändrades Bara till Bara 1.

Postmästare var Britt-Marie Sondelius.

Se även på   BARA

______________________________

B A R A   1     P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 61c. A

____________________

Normalstämpel 61c. E

___________________________________________________________

Följande Poststämplar har använts på Bara 1 Poststation

____________________________________

B A R A  1   R E K E T I K E T T

Typ. 9.13

Typindelning enligt handboken Svenska reketiketter av Bo Björk

Tillbaka till Skånes Postanstalter