S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L S B Y

1886. 10. 01  -  1961. 08. 01

POSTSTÄMPLAR/ BREV   -   TIDTABELL

Förste föreståndaren var Ola Persson

I februari 1901 tillträde August Persson

Här några fler som tjänstgjort som föreståndare i Balsby.

Per Svensson-Broberg (1932-1937)

Anton Holmgren (1937-1945)

Ivar Wickström ( 1945-1957)

Vid Poststationens indragning 1961 blev det ett Postombud

NOSABY POB 1

Skånes Postanstalter

Till första sidan