S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L L I N G S L Ö F / B A L L I N G S L Ö V

Balingslöf  1873-01-01 - 1911-12-23

Ballingslöf 1912-05-02 - 1935-10-08

Ballingslöv 1935-12-09 - 2002-11-29

POSTSTÄMPLAR   -   BREV / VYKORT

Balingslöf hade Postutväxling enligt notisen nedan år 1875

____________________________________

Ballingslövs Järnvägsstation

Här  var posten fram till oktober 1921.

Sedan flyttades Postkontoret ca 200 m härifrån.

Anders Larsson Ströander var en som var ansvarig för postgöromålen i Ballingslöf

Ströanders årslön var 120:-Kr

Även följande personer har varit föreståndare

Carl Conrad Carlsson / Sigrid Kristina Olsson / Karin Magnhild Lindström

Skånes Postanstalter

Till första sidan