S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A X E L V O L D... 1886. 09. 18 - 1966. 05. 21

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Posten öppnade samtidigt med järnvägen 1886.

En av de första som hade hand om posten var Carl Lagerstedt.

Sedan följde en lång rad av personer som tjänstgjorde på posten.

Posten drogs in 22 maj 1966 och ersattes av lantbrevbäring från Kågeröd. Lbb. 3

Lantbrevbäringslinjer fanns det även på 1800 talet som utgick från Axelvold.

Axelvold - Konga - Sonnarp en lantbrevbäringslinje år 1887

Axelvold - Klåfveröd en lantbrevbäringslinje år 1890

Axelvolds järnvägsstation där posten fanns.

Webbsidan uppdaterad 07-02-2015