S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A T T A R P

T I D T A B E L L E R

OBS dessa tidtabeller avser INTE Postorten Attarp i Ingnaberga socken

En tidtabell på en Lantbrevbärings linje år 1881 - ca 1911

____________________________________________________________________

År 1911 så fanns det även en annan lantbrevbärings linje mellan Gantofta -Attarp- Hälsingborg 1.

Skånes Postanstalter

Till första sidan