S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A T T A R P

1875. 07. 01  -  1964. 05. 30

POSTSTÄMPLAR    -   BREV    -   TIDTABELLER

Attarp hade Postutväxling med pkxp n:r 13

Järnvägslinjen mellan Sölvesborg - Kristianstad - Hässleholm

Skånes Postanstalter

Till första sidan