S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ä S P Ö....1911. 11. 03 - 1949. 05. 31

Poststämplar   -  Brev   - Vykort  -  Skånes Postanstalter   -  Till första sidan.

 

Här har Postorten ändrat namn till stavningen med Ä i Äspö.

Detta gjordes någon gång i slutet på 1911.

Se ESPÖ med stavningen med E här.

Föreståndaren var Klockaren N.Rasmusson som gick i pension 1926.

Johan Peter Mauritzen blev näste föreståndare 1926 - 1933.

Albin Moberg övertog post sysslan från 1933 - 1946.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-19