S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ä S P I N G E....1911. 12. 27 - 1958. 03. 21

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort  -  Skånes Postanstalter    -  Till första sidan.

 

Här stavas Äspinge med Ä,   se ESPINGE

Föreståndaren var extravakten Nils Persson.

Hans årsarvode var 240:- kronor om året.

Carl Gotthard Persson blev näste föreståndaren.

År 1933 tog Anna Persson över föreståndar sysslan.

Äspinge Järnvägsstation.

Webbsidan uppdaterad 2019-04-18