Ä S P E R Ö D   B R E V

 

Rekbrev med normalstämpel 58q

Firmabrev med Nst. 58q

Firmabrev med POB. 1 stämpel. (Postombudet i Vanstad 1944-1957)

Tillbaka.