S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ä S P E R Ö D   1911. 12. 06 - 1972. 10. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Till första sidan

Se även under ESPERÖD.

Här stavas Äsperöd med Ä, någon gång i slutet av 1911 skedde denna namnändringen.

Föreståndaren var Jöns A:son Glantz som var med om namnändringen.

Den första juli 1918 skildes Posten och Järnvägen, posten flyttade ca 100 meter från järnvägsstationen.

Ny föreståndare blev Elsa Maria Hallquist.

Järnvägsstationen Äsperöd

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-20

Tillbaka till Skånes Postanstalter