S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A S M U N D T O R P...1870. 04. 01 - 2002. 03. 19

Poststämplar - Brev -Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Den förste stationsmästaren var Anders Nilsson .

År 1874 tog Nils Mårtensson över postsysslorna

1966 skiljdes posten från järnvägen och blev en egen postexpedition.

Ingegerd Jönsson blev ny chef från 1966.

Asmundtorps järnvägsstation som posten höll till i från 1870-1966

Asmundtorp utväxlade sin post med Pkxp 11 från 1870.

Webbsidan uppdaterad 2017-04-02