S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A S M U N D T O R P   1870. 04. 01 - 2002. 03. 19

Poststämplar   -  Brev   -  Vykort   -  Till första sidan

Den förste stationsmästaren var Anders Nilsson

År 1874 tog Nils Mårtensson över postsysslorna

1966 skiljdes posten från järnvägen och blev en egen postexpedition.

Ingegerd Jönsson blev ny chef från 1966.

Asmundtorps järnvägsstation som posten höll till i från 1870-1966

Asmundtorp utväxlade sin post med Pkxp 11 från 1870.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-19

Tillbaka till Skånes Postanstalter