S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A S K E R Ö D (1866.05.01).. 1870. 03. XX. - 1973. 03. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

En poststation öppnades i Askeröd 1 maj 1866.

Men tilldelades inga egna poststämplar förrän i mars 1870.

Förmodligen användes Södra Stambanans poststämplar från 1866 - 1870.

Askeröd utväxlade även post med Pkxp Nr: 12 från 1869.

Pkxp Nr: 10 och Eslöf från 1874. Utväxling av post från Harrlösa 1875.

År 1867 - 1873 fick E.Fehrnström ta hand om postgöromålen.

Mellan 1866-1867 var det stationsmästaren Axel Ludvig Lundgren som hade hand om postgöromålen.

Här ser du fler som tjänstgjort som postföreståndare i Askeröd.

August Olof Andersson (1873-1880) .. Axel Jeppsson 1881-1882) ..Th.Moberg (1882-1886) .

.M. A. L. Rosencrantz (1886-1889). m.fl.

En gångpostlinje utgick från Askeröd 1875.

( Bilden ovan ger förklaring på vad tidtabellens kolumner står för.)


Även en lantbrevbärarlinje utgick från Askeröd 1916.

 

Askeröds järnvägsstation där posten var belägen 1884.

Men stationen byggdes redan 1865.

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23