S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A R R I E    1898. 10. 05 - 1967. 05. 27

Poststämplar - Brev - Vykort - Till första sidan

 

Stationsinspektor Johan Alvar Platen blev den förste postföreståndare i Arrie 1898.

Han ersattes av ett antal järnvägsanstälda som skötte posthanteringen fram till slutet av 1967.

När posten var nerlagd så fick Arrieborna sin post via lantbrevbäring från Vellinge.

Arrie järnvägsstation där Postkontoret fanns.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2017-04-02

Tillbaka till Skånes Postanstalter