S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A R L Ö V.. 1927. 05. 09 - 2002. 02. 28

Poststämplar - Brev - Vykort - Minnespoststämplar - Reketikett - Skåne Postanstalter - Till första sidan

 

Den 09.05.1927 namnändrades Arlöf till Arlöv.

Den exakta datumen vet man inte när den var för namnändringen med att stava Arlöv med V i slutet.

Samtidigt blev föreståndaren Per Larsson upphöjd till stationsmästare med fast löneplansanställning.

Här följer några som sedan har tjänstgjort som Postmästare på posten i Arlöv.

Gottfrid Jönsson (1942-1944). Johan Ståhl (1944-1948). Axel Ivar Gustafsson (1948-1957)

Bror O Hj. Landin (1957-1958) Knut E Fredricson (1958-1962) Sixten Stenberg (1958-1962)

Se även på ARLÖF.