S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A R L Ö F... 1876. 01. 01 - 1931. 12. 12

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Utmed Järnvägs linjen Södra Stambanan tillkom år 1876 poststationen Arlöf.

Den var placerad i järnvägsstationen.

Stationsföreståndare Frans Gustaf Löfström fick ta ansvaret för posten.

Detta lämnade han snart över till Carl Bengtsson Thome,

som enligt avtal från december 1886 erhöll 480 kronor i årsarvode.

Arlöf ändrades också från att ha varit Poststation till att nu bli Postexpedition (1 april 1926).

Det fanns även en gångpostlinje mellan Arlöf och Löddeköpinge 1876.

( Bilden ovan ger förklaring på vad tidtabellens kolumner står för.)

 

Järnvägsstationen i Arlöf där Poststationen hade sitt kontor.

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23

Se även på ARLÖV