S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A R I L D....1898. 06. 01 - 2002. 04. 03

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Arild kom till i första hand för sommargästerna i området.

Från starten 1 juni 1898 var det öppet bara under sommarmånaderna Juni - Juli - Augusti.

Men från år 1911 var det öppet året om.

Handlanden Anders Letth var dess förste föreståndaren.

Han efterträdes av fröken Anna Letth 1899.

1 Juni 1905 återtog formelt Anders Letth befattningen.

1914 tog Agnes Cecilia Löfgren över som föreståndare.

Här nedan en kungörelse om Arilds öppethållande enbart under vissa sommarmånader.

Från 1898 - 1906 öppet enbart under Juni - Augusti.

Från 1907 - 1910 öppet mellan Maj - September.

Från 1 / 5 1911 öppet året runt.

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23