A N N E L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.

Normalstämpel 58p.

Åter till första sidan.