A N N E L Ö F   B R E V

Paketadresskort med normalstämpel 14

Brev med normalstämpel 58p.

Åter till första sidan.