S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A N N E L Ö F.... Period 1 ..1875. 01. 01 - 1878. 09. 30 .

A N N E L Ö V....Period 2 .. 1893. 08. 08 - 1938. 11. 30

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort  -  Reketikett  -  Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

 

Det var handlanden S. Lundgren i Annelöf som fick ta hand om posten vid starten 1875.

Han fick en års lön på 180 kronor. Men redan den 30 september drogs posten i Annelöf in.

Den ersattes av Kärrposten som gick 2 gånger i veckan mellan Billeberga - Vestra Karaby.

( Högra spalten läses nedifrån och upp.)


Under följande år 1875-1878 utväxlade Annelöf sin post med följande orter.

Pkxp Nr: 11 - Billeberga - Keflinge - Särslöf - Westra Karaby - Stora Harrie - Örtofta.


En lantbrevbärar linje fanns det också 1886 mellan Billeberga - Annelöf. 3 turer i veckan gick brevbäraren

När järnvägen blev utbyggd 1897 så öppnades Annelöf i järnvägsstationen.

Carl Hallenborg som var stations föreståndare fick då ansvara för posten.

Se även på ANNELÖV.

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23