S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A N D E R S L Ö V    1930. 11. 22. - 2002. 02. 03

Poststämplar     Brev    Vykort     Skånes Postanstalter     Till Första sidan

 

Från 22.11.1930 är stavningen med V i slutet = ANDERSLÖV.

 

Se även på ANDERSLÖF