S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A N D E R S L Ö F....1861. 05. 01 - 1946. 12. 16

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Järnvägsstationen - Skånes Postanstalter - Första sidan.

 

Den 1 maj 1861 öppnades posten i Anderslöf.

En liten lokal anordnades i Gästgivagården för ändamålet.

Här kan du se några tidtabeller på hur postgången gick till och från Anderslöf.

Poststationens befogenhet var emellertid starkt begränsad vid jämförelse med postkontoren.

till poststyrelsen i oktober 1863. De framhöll att poststationen inte hade

Den begränsningen speglas bl.a i ett brev som företrädare för Anderslöfs samhälle skrev

" den för korresponderande väsentliga fördelen att därifrån kunna med nödig garanti,

under öppen rekommendation avsända penningar, eller att med därifrån avgående postdiligenser befordra paket"

De önskade därför att få en postexpedition.

Pst -Poststation. 1/5-1864 - 30/6-1864 ..... Pxp -Postexpedition. 1/7-1864 - 31/12-1881

Pk -Postkontor. 1/1-1882 - 31/12-1886....Pst -Poststation. 1/1-1887 - 28/2-1947

Postmästare var: Carl Theodor Öhrström ( 1864-1886)

Se även på ANDERSLÖV.

Webbsidan uppdaterad 2016-11-10