S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L N A R P ....1957. 02. 01 - 2002. 02. 28

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort   -  Reketikett   -  Skånes Postanstalter Till första sidan

 

Någon poststation kom inte i fråga vid hållplatsen i Alnarp, men öster därom ligger det välkända Alnarpsinstitutet.

Efter framställning öppnades där en lantpoststation den 1 juli 1957.

Att handhas enligt avtal med Alnarps Lantbruksmejeri och trädgårdsinstitut.

Följande personer anställdes som kontorsbiträden på institutet och fick handlägga postärenden

Gull-Britt Johansson, Ruth Persson och Lena Nilsson.

Den 1 oktober 1978 organiserades Alnarp om till att bli ett postställe med 65% deltidsanställning för de ansvariga.

Webbsidan uppdaterad 2020-04-29