S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L N A R P    1957. 02. 01 - 2002. 02. 28

Poststämplar - Brev  - Vykort  - Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Någon poststation kom inte i fråga vid hållplatsen i Alnarp, men öster därom ligger det välkända Alnarpsinstitutet.

Efter framställning öppnades där en lantpoststation den 1 juli 1957.

Att handhas enligt avtal med Alnarps Lantbruksmejeri och trädgårdsinstitut.

Följande personer anställdes som kontorsbiträden på institutet och fick handlägga postärenden.

Gull-Britt Johansson, Ruth Persson och Lena Nilsson.

Den 1 oktober 1978 organiserades Alnarp om till att bli ett postställe med 65% deltidsanställning för de ansvariga.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-13