A L L E R U M   S T Ä M P E L T Y P E R.

 

En komplett lista över alla Allerums stämpeltyper får du via mail till mig.

Information om poststämplarna får du enligt följande:

Ort.- stämpeltyp/ Tidigast kända./ Senast kända./ Tillv./gravördag./ Skrotdag

Beställning av stämpellistan gör du här.

Webbsidan uppdaterad 2015-11-23

Åter till första sidan.